Menu Fermer

 

İş planı (Business plan) nedir ?

İş planının amacı, iş kuran girişimcinin iş kurma sürecinde hangi hedefler için neleri nasıl ve ne zaman yapacağını belirlemesidir. İş planı içerisinde girişimcinin özelliklerini ve hedeflerini, kurulacak işin temel niteliklerini, yasal yapısını ve ortaklarını, hedeflediği piyasanın özelliklerini, müşteri kitlesine ulaşmak için uygulayacağı satış ve pazarlama çalışmalarını, ürün yada hizmetlerini üretmek için uygulayacağı süreçleri, kuracağı işletmenin teknik sistemlerini, işletmeyi yürütmek için gerekli idari süreçleri ve örgütlenmeyi, işletmenin tahmini üretim ve satış planlarını, finansal hareketlerini ve finansal karlılığının bulunması gereklidir.

İş planı, kurulması planlanan ya da mevcut işletmelerin geliştirilebilmesi için hazırlanan bir rapordur. İş planı, işletme faaliyetine konu ürün, hizmet ve finansal kaynakların göz önünde bulundurulmasıyla hazırlanır.

Özellikle banka kredisi kullanacak olan girişimcilerin,  veya faizsiz kredi desteklerine başvuru yapabilmeleri için, ve yatırımcılardan sermaye desteği almak için bir iş planı hazırlamaniz gerekmektedir. 

İş Planı Nasıl Hazırlanır ?

İş planı 2 bölüme ayrılır : 

Bölüm I – İşletme yöneticisi ve aktivite analizi

 – Bölüm II – Bütçeleme ve  Finansal tahmin

Bölüm I – İşletme yöneticisi ve aktivite analizi

İş planınızı hazırlarken,  işletmenizin faaliyet planını, faaliyet planlarının nasıl gerçekleştirileceği ve değerlendiricinin değerlendirme yapabilmesi için gerekli tüm diğer bilgileri vermelisiniz.

Bu bilgiler :

1. İşletme yöneticisinin özeti

2. İşletme ve faaliyet geçmişi

3. Ürün ve ürünler

4. İşletme yönetimi

5. Pazarlama

6. İmalat ve hizmet süreci

7. İşletmenize ait finansal bilgiler

8. Yaşanabilecek riskler ve getirileri

(Bu bölüm minimum 12 – 14 sayfalıktır)

Bölüm II – Bütçeleme ve  Finansal tahmin

Bütçeleme ve finansal tahmin, işletme personelinin karar verme sürecine yardımcı olan finansal planlama teknikleridir. Bütçeleme, bir işletmenin ileride elde etmek istediği gelirlerin beklentilerini nicelik olarak belirlemek için tahmini kullanır. Buna karşın, elde edilen gelirlerin miktarını tahmin etmek için finansal tahmin kullanılır. Bütçeleme, aslında bir işletmenin nereye gitmesini istediğini belirtirken finansal tahminler, işletmenin nereye gittiğini gösterir.

Bütçe nedir ?

Bir bütçe, bir şirketin ileride yapabileceği gelir ve gider miktarlarını tahmin eder. Bütçeleme, bir işletmenin finansal pozisyonunu, nakit akışlarını ve hedeflerini belirtir. Bir şirketin bütçesi, genellikle yönetimin bilgiyi nasıl güncellemek istediğine bağlı olarak, mali yılda bir defa periyodik olarak yeniden değerlendirilir. Bütçeleme, sonuçların beklenen performansdan nasıl değiştiğini belirlemek için gerçek sonuçları karşılaştırmak için bir temel oluşturur.

Finansal tahmin nedir ?

Öte yandan, finansal tahmin, bir şirketin gelecekteki mali sonuçlarını, geçmiş verileri inceleyerek tahmin eder. Finansal tahmin, yönetim ekiplerinin sonuçlarını önceki finansal verilere dayanarak tahmin etmelerini sağlar. Şirketler, gelecek dönem için bütçelerini nasıl ayırmaları gerektiğini belirlemek için finansal tahmin kullanmaktadır. Bütçelemenin aksine, finansal tahmin, finansal tahminler ile gerçek performans arasındaki farkı analiz etmez. Finansal tahminler, işlemler, envanter ve iş planında bir değişiklik olduğunda düzenli olarak güncellenmektedir.

İş planı (Business plan) düzenlemek ne kadar sürüyor ve ücreti nedir ?

İş planı bir kaç günlük bir çalışma sonucu elde edilir. Özellikle fransızcadan türkçeye, türkçeden tekrar fransızcaya çevrilmesi gerekmektedir çoğu zaman.  Ortalama 20 sayfalık bu dosyayı, profesyonel kredi ve yardım istediğiniz bankalara ve diğer bütün kurumlara sunabilirsiniz.

Ücreti : 200 euros net (KDV yok).

Tarife listemizi buradan bulabilirsiniz